เรียน ผู้บริหารฯ
วันนี้ 27 พฤษภาคม 2560 สขจ.สุรินทร์
                  นายสุทิน กลมอ่อน ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ และสาขาทั้ง 3 แห่งประกอบด้วยสาขารัตนบุรี สาขาปราสาท และสาขาสังขะ ออกประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวด กต จากประชาชนผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูล ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
                  โดยการจัดคาราวาน ขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ เปิดเครื่องเสียง เปิดสปอตวิทยุ ป้ายรณรงค์เชิญชวนให้มาร่วมกันประมูลเลขทะเบียนสวย และเจ้าหน้าที่เดินแจกแผ่นพับ เคาะประตูบ้าน คลุกวงในเข้าถึงตัว คหบดี พ่อค้า ประชาชน ในเขตอำเภอปราสาท พนมดงรัก และอำเภอกาบเชิง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ตลอดการเดินสายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้มี
พี่น้อง พ่อค้า ประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมประมูล และผลตอบรับส่วนใหญ่ อยากจะเป็นเจ้าของ ป้ายทะเบียนสวย หมวด "กต"ก้าวหน้ามั่งคั่ง โชคดีตลอดไป เพราะเปลี่ยนโลโก้แบบใหม่ครั้งแรก การออกแบบสวยคนละแบบจากโลโก้แบบเดิม ทำให้ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนจอง เพื่อเข้าประมูลแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนรถ แล้วกว่า 402 ราย จำนวนเงินลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเงิน 1,447,000.- บาท
                  โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ พร้อมจะทำการเปิดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยจำนวน 301 หมายเลข ครั้งที่ 5 ในวันที่ 10-11 มิถุนายนนี้ โดยแผ่นป้ายทะเบียนของจังหวัดสุรินทร์ เป็นป้ายแบบกราฟิก มีสัญลักษณ์เป็นรูปช้าง รวงข้าวหอมมะลิ ดอกกันเกรา อ่างเก็บห้วยเสนง และลายผ้าไหมสุรินทร์ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ