วันนี้ (27 พฤษภาคม 2560) สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ และสาขาอ่าวลึก จัดเต็มรวมพลังสามัคคีช่วงโค้งสุดท้ายวางแผนการออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเลขสวยของจังหวัดกระบี่ หมวด กต "ไก่ทอง เต่ามงคล" ก้าวหน้า มั่งมี โชคดีตลอดกาล ซึ่งจะจัดประมูลขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 ณ โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ทโดยแบ่งทีมงานเป็นดาวกระจาย จำนวน 4 ชุด ชุดละ 10 คน แยกย้ายกันประชาสัมพันธ์ทั่วจังหวัดกระบี่ ปรากฎว่าได้ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าที่เป็นตัวจริงมากถึง จำนวน 48 ราย แยกเป็นกลุ่ม 1 จำนวน 9 ราย กลุ่ม 2 จำนวน 16 ราย กลุ่ม 3 จำนวน 33 ราย รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)