วันที่ 27 พ.ค. 2560 เวลา 08.30 น. สขจ.ตรัง มอบหมายให้ชุดประชาสัมพันธ์ลูกค้าประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย โดยออกประชาสัมพันธ์ ณ อำเภอท้องที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สรุปดังนี้
    1. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ในแหล่งชุมชน บ้านเรือน และร้านค้าต่างๆ
     2. มีผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลหลายราย และมีผู้ลงทะเบียน
กลุ่ม 1 จำนวน 2 ราย เป็นเงินจำนวน 20000 บาท
กลุ่ม 2 จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 5000 บาท
กลุ่ม 3 จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 2000 บาท

รวมทั้งสิน 27000 บาท