วันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 พ.ค.60 เวลา 8.00 -17.00 น.สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ออกประชาสัมพันธ์ในวันหยุดราชการต่อเนื่อง เพื่อเชิญชวนประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเลขสวยของจังหวัดกระบี่ หมวด กต "ไก่ทอง เต่ามงคล" ก้าวหน้า มั่งมี โชคดีตลอดกาล ซึ่งจะจัดให้มีการประมูลขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ทโดยแบ่งทีมงานเป็นดาวกระจาย จำนวน 5 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ตะมุตะมิ/ชุดที่ 2 เพ่นพ่าน/ ชุดที่ 3 ดุ่ยดุ๋ย ชุดที่ 4 ออดิชั่นเลขทองคำ และชุดที่ 5 สาขาอ่าวลึก ( ชุดละ 10 คน) โดยทำการแยกย้ายกันประชาสัมพันธ์ทั่วจังหวัดกระบี่ ปรากฎว่าได้ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ามากถึง จำนวน 82 ราย แยกเป็นกลุ่ม 1 จำนวน 10 ราย กลุ่ม 2 จำนวน 21 ราย กลุ่ม 3 จำนวน 51 ราย รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 316,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
รวมยอดลงทะเบียนจนถึงปัจจุบัน 424 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,048,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)