สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วยนักวิชาการขนส่งและชุดตรวจการเฉพาะกิจ ไปประชาสัมพันธ์และเชิญชวน คุณกรองแก้ว ห้วยหงษ์ทอง(ผู้บริหาร ของโรงเรียนสอนขับรถ นครปฐม อี. ไดรเวอร์ จำกัด) อ.สามพราน จ.นครปฐม ให้เข้าร่วมลงทะเบียน เพื่อประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ (ปิคอัพ) เลขสวย ของ จ.นครปฐม ครั้งที่ 1 หมวดอักษร "ผค" จำนวน 301 หมายเลข ในระหว่างวันที่ 1 พค. - 24 มิย.2560
ทาง Internet ที่ www.tabienrod.comโดยแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประมูล
พร้อมนี้ คุณกรองแก้วฯให้ความสนใจ และเข้าร่วมลงทะเบียนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะกลุ่มที่ 2 จำนวน 2 หมายเลข และกลุ่มที่ 3 จำนวน 4 หมายเลข รวมยอดหลักประกัน 11,000 บาท และจะนำแผ่นพับและโปสเตอร์การประมูลเลข แจกประชาสัมพันธ์ ให้กับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม อีกด้วย