วันที่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 08.30 น. สขจ.ตรัง มอบหมายให้ชุดประชาสัมพันธ์ลูกค้าประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย โดยออกประชาสัมพันธ์ ณ อำเภอท้องที่อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สรุปดังนี้
1. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ในแหล่งชุมชน บ้านเรือน ส่วนราชการและร้านค้าต่างๆ
2. มีผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลหลายราย และมีผู้ลงทะเบียน
กลุ่ม 2 จำนวน 4 ราย จำนวนเงิน 20000 บาท
กลุ่ม 3 จำนวน 3 ราย จำนวนเงิน 3000 บาท

รวมทั้งสิน 23000 บาท