วันนี้ เวลา 09.30 น. นางลัดดาวัลย์ ชิณณะเสถียร ขนส่งจังหวัดกระบี่ ได้นำเจ้าหน้าทีไปทำการประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด กระบี่ (นายสมควร ขันเงิน) เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง และตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก
                     ในการนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประมูลเลขสวยหมวดอักษร กต จำนวน 301 หมายเลข โดยท่านประธานที่ประชุมกล่าวชมว่าสร้างสีสันให้ที่ประชุม และกล่าวเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมการประมูลเลขสวยในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 ด้วย เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และนำเงินไปใช้เรื่องความปลอดภัย และช่วยคนพิการที่ได้รับอุบัติเหตุจากการใ้ช้รถใช้ถนนด้วย