สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกประชาสัมพันธ์งานประมูลรถกระบะ