ภาพบรรยากาศงานประมูล หมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กต ก้าวหน้ามั่งคั่ง โชคดีตลอดไป จ.สุรินทร์