สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร ทำพิธีอธิฐานจิตแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย