3 มิถุนายน 60...ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์กระบะบรรทุก อักษร ผอ จำนวน 301 หมายเลข และแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เก๋ง อักษร ขร จำนวน 301 หมายเลข มาประกอบพิธีเสริมศิริมงคล โดยหระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง ศิริมังคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้โปรดเมตตานั่งอธิษฐานจิตและประพรมน้ำพระพุทธมนต์แผ่นป้ายทั้ง 602 หมายเลข ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะนำออกประมูลในปีนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประมูลได้ ให้เดินทางด้วยความปลอดภัย มีความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีศรีสุขในชีวิต ทั้งผู้ประมูลและครอบครัว โดย
             ป้ายรถยนต์กระบะบรรทุก อักษร ผอ จะประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 15 มิย 60 -15 กค 60
             ป้ายรถยนต์เก๋งอักษร ขร จะประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 2-3 กย 60 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
             ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอดีต ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ท่านสุรพล เกียรติไชยากร ที่ให้ความกรุณาอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีเป็นอย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณท่าน ส.ส.มา ณ ที่นี้ด้วยครับ