ทีมงาน สขจ ตรัง เดินหาลูกค้าเข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถ หมวดอักษร กท "การงานก้าวหน้าการค้าเพิ่มทรัพย์" วันที่ 1-2   กค 60 ณ โรงแรมเรือรัษฏา จ ตรัง