วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.๐๐ น. นายสุทิน กลมอ่อน ขสจ.สุรินทร์ ได้ร่วมรายการวิทยุรอบรั้วประทายสมันต์ ในช่วง "สุรินทร์ห่วงใย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ทาง FM 97.50 MHz. สวท.สุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดสุรินทร์ ครั้ง 5 หมวด "กต" ก้าวหน้ามั่งคั่ง โชคดีตลอดไป ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ให้ผู้พิการจากการประสบอุบัติเหตุทางถนน การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยแผ่นป้ายทะเบียนเป็นภาพกราฟฟิกแบบใหม่มีสีสดใส สวยงามผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากพระเกจิชื่อดังของสุรินทร์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำห้ามมิให้ประชาชนไปทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผ่นป้ายทะเบียนปกติที่มิได้จากการประมูลให้มีรูปภาพกราฟฟิก หากตรวจพบจะดำเนินการลงโทษตามกฏหมายทันที