สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประมูลเลขทะเบียนสวยรถกระบะ