สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ หมวด กย