ภาพบรรยากาศงานประมูล หมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กจ การงาน การค้า เจริญรุ่งเรือง จ.ตาก