สำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ ออกประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถกระบะ 2 ประตู