วันนี้ (12 ก.ค. 60) เวลา 13.30 น. ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมออกรายการสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดนครศรีธรรมราช FM 104.5 MHz ประเด็นการสนทนาเรื่อง "การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด กย" จัดประมูลในวันที่ 22-23 ก.ค. 60 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช