ภาพบรรยากาศงานประมูล หมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กฉ การงานก้าวหน้า การค้าถูกโฉลก จ.เลย

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 
            ท่านเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดเลย ครั้งที่ 4 หมวด กฉ "การงานก้าวหน้า การค้าถูกโฉลก" ณ โรงแรมใบบุญเพลส จังหวัดเลย โดยมีท่านพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประมูล นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย รวมทั้งขนส่งจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประมูล และร่วมกันมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน
            ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนต่อไป