ภาพบรรยากาศงานประมูล หมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กย การงานก้าวหน้า อยู่เย็นเป็นสุข จ.นครศรีธรรมราช