ภาพบรรยากาศงานประมูล หมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กท การงานมั่นคง ทรัพย์สินมั่งคั่ง จ.ร้อยเอ็ด

        นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดร้อยเอ็ด หมวดอักษร กท "การงานมั่นคง ทรัพย์สินมั่งคั่ง ณ โรงแรมเพชรรัชต์กาเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในงาน และร่วมกันมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการสนับสนุนจากกองทุนฯ อีกด้วย

         ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการประมูล จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อช่วยเหลือผู้พิการดังกล่าวข้างต้น และนำไปรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไป