ภาพบรรยากาศงานประมูล หมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กพ ก้าวหน้าเพิ่มพูน จ.ลพบุรี