ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่องการคัดเลือกผู้ดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑)

ดูเอกสารที่นี่

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่องการคัดเลือกผู้ดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑)

ดูเอกสารที่นี่

Leave a Reply