สถิติราคาเลขทะเบียนรถกระบะ

การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวด 1ฒษ  หมวด 1ฒส  หมวด 1ฒห  หมวด 1ฒฬ  หมวด 1ฒอ

 

การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวด 1ฒว       หมวด 1ฒศ

หมวด 1ฒภ         หมวด 1ฒม        หมวด 1ฒย       หมวด 1ฒร          หมวด 1ฒล

หมวด 1ฒธ       หมวด 1ฒน          หมวด 1ฒบ         หมวด 1ฒผ          หมวด 1ฒพ

 

การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หมวด 1ฒท

หมวด 1ฒฏ         หมวด 1ฒฐ        หมวด 1ฒณ         หมวด 1ฒต          หมวด 1ฒถ

 

การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หมวด 1ฒฒ       หมวด 1ฒญ