ประกาศการนำเลขออกประมูลใหม่

เข้าสู่การประมูลเบียนเลขเสริม (Extra) http://www.tabienrod.com/extra/

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ดือน ตุลาคม 2560

ประกาศนำเลขออกประมูลใหม่ (รถเก๋ง,กระบะ 4 ประตู) Extra

ประกาศนำเลขออกประมูลใหม่ (รถตู้ เกิน7ที่นั่งแต่ไม่เกิน12 ที่นั่ง ) Extra

ประกาศนำเลขออกประมูลใหม่ (กระบะบรรทุกส่วนบุคคล) Extra

ดือน พฤศจิกายน 2560

การนำหมายเลขทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ออกประมูลใหม่พร้อมกับการประมูลปกติ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (11-12 พฤศจิกายน 2560)

 

จังหวัด สมุทรปราการ

ประกาศนำเลขออกประมูลใหม่ (รถเก๋ง,กระบะ 4 ประตู) Extra

จังหวัด ชลบุรี

 ►ประกาศนำเลขออกประมูลใหม่ (รถเก๋ง,กระบะ 4 ประตู) Extra

จังหวัด แพร่

ประกาศนำเลขออกประมูลใหม่ (รถเก๋ง,กระบะ 4 ประตู) Extra