การนำเลขออกประมูลออกใหม่

EXTRA
เนื่องจากหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไป และที่นำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว บางหมายหมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้นๆ

EXCLUSIVE
เนื่องจากหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไป และที่นำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว บางหมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วน และนำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตไปครบ 3 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา โดยราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาเริ่มต้นของการประมูลตามปกติ

ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทางระบบ INTERNET
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทางระบบ INTERNET
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศการนำเลขออกประมูล พร้อมการประมูลปกติ
ประจำเดือนเดือน มิถุนายน 2562
กรุงเทพมหานคร
เลขออกประมูลใหม่พร้อมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติเดือนมิถุนายน 2562
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 และ 22-23 มิถุนายน 2562
ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง)

จังหวัด ปราจีนบุรี
เลขออกประมูลใหม่พร้อมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติเดือนมิถุนายน 2562 ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ตามลำดับ
ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง)

จังหวัด นครศรีธรรมราช
เลขออกประมูลใหม่พร้อมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติเดือนมิถุนายน 2562 ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ตามลำดับ
ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง)

จังหวัด เพชรบูรณ์
เลขออกประมูลใหม่พร้อมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติเดือนมิถุนายน 2562 ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ตามลำดับ
ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง)

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888