สขจ.ร้อยเอ็ด ออกประชาสัมพันธ์การประมูลเลขสวย หมวด กท

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
โดย 
นายกฤตภาส มุกดาประเสริฐ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดประชาสัมพันธ์ ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กท ร้อยเอ็ด ที่จะประมูลในวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเพชรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้สนใจร่วมลงทะเบียน