สถิติการประมูล

 

สถิติราคาเลขทะเบียนรถเก๋ง

คลิกแบนเนอร์ด้านล่างเพื่อดูสถิติเพิ่มเติม

http://tabienrod.dlt.go.th/images/TABIENROD/Global_IMG/ICONs/statistic1-300x150.png

 

  การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวด 6กช , 6กฌ

หมวด 6กฉ , 6กจ |หมวด 6กฆ , 6กง | หมวด 6กข , 6กค | หมวด 5กอ และ 5กฮ

 

  การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวด 5กผ,5กพ | หมวด 5กก | หมวด 5กภ,5กม
หมวด 5กณ, 5กด | หมวด 5กต, 5กถ | หมวด 5กจ, 5กฉ | หมวด 5กช, 5กฌ
หมวด 5กญ, 5กฎ | หมวด 5กฐ, 5กฒ | หมวด 4กอ, 4กฮ | หมวด 4กก
หมวด 5กข, 5กค | หมวด 5กฆ, 5กง | หมวด 4กย, 4กร | หมวด 4กศ, 4กษ
หมวด 4กส ,4กฬ | หมวด 4กล, 4กว   

 การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวด 4กภ,4กม
หมวด 4กต,4กถ | หมวด 4กท,4กธ | หมวด 4กน,4กบ | หมวด 4กผ,3กพ
หมวด 4กช,4กฌ | หมวด 4กญ,4กฎ | หมวด 4กฐ,4กฒ | หมวด 4กณ,3กด
หมวด 4กข,4กค | หมวด 4กฆ,4กง | หมวด 3กก | หมวด 4กจ,4กฉ
หมวด 3กล,3กว | หมวด 3กศ,3กษ | หมวด 3กส,3กฬ | หมวด 3กอ,3กฮ
หมวด 3กธ,4กน | หมวด 3กบ,3กผ | หมวด 3กพ,3กภ | หมวด 3กม,3กย   

 การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หมวด 3กต,3กถ | หมวด 3กท,3กร
หมวด 3กช,3กฌ | หมวด 3กญ,3กฎ | หมวด 3กฐ,3กฒ | หมวด 3กณ,3กด
หมวด 2กอ,2กฮ | หมวด 3กข,3กค | หมวด 3กฆ,3กง | หมวด 3กจ,3กฉ
หมวด 2กม,2กย | หมวด 2กล,2กว | หมวด 2กศ,2กษ | หมวด 2กส,2กฬ
หมวด 2กบ,2กผ | หมวด 2กพ,2กภ | หมวด 2กก

 

 

สถิติราคาเลขทะเบียนรถตู้

 การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวด ฮว

 การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หมวด ฮล

 

  • Hits: 62058
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888