ตารางการประมูล

แผนการประมูลเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ
27 – 28  ตุลาคม  2561 6กภ , 6กม    
10 – 11  พฤศจิกายน 2561 6กย , 6กร    
21 พฤศจิกายน 2561     2ฒก
24 – 25  พฤศจิกายน 2561 6กล , 6กว    
22 – 23  ธันวาคม  2561 6กศ , 6กษ    
23 มกราคม 2562     2ฒช
12 – 13  มกราคม  2562 6กส , 6กฬ    
26 – 27  มกราคม  2562 6กอ , 6กฮ    
       

 

แผนการประมูลเลขทะเบียนรถต่างจังหวัด


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ จังหวัด รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ
6 – 7  ตุลาคม  2561 ขอนแก่น (16) ขค    
3 – 4  พฤศจิกายน  2561 มุกดาหาร (3) กจ    
3 – 4  พฤศจิกายน  2561 ตราด (2) กง    
10 – 11  พฤศจิกายน  2561 เลย (5) กต    
10 – 11  พฤศจิกายน  2561 สมุทรปราการ (2) กต    
17 – 18  พฤศจิกายน  2561 ลำพูน (4) กฉ    
17 – 18  พฤศจิกายน  2561 อ่างทอง (4) กฉ    
24 – 25  พฤศจิกายน  2561 พิษณุโลก (12) กล    
24 – 25  พฤศจิกายน  2561 ฉะเชิงเทรา (7) กธ    
1 ธันวาคม 2561 อุดรธานี (5)     ผธ
1 – 2  ธันวาคม 2561 ร้อยเอ็ด (7) กธ    
1 – 2  ธันวาคม 2561 กำแพงเพชร (6) กท    
15 ธันวาคม 2561 สุราษฎร์ธานี (4)     ผท
 15 – 16  ธันวาคม 2561 สุรินทร์(6) กท    
15 – 16  ธันวาคม 2561  สุโขทัย (5) กต    
         

 

 

  • Hits: 53144
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888

โทรศัพท์สำนักกองทุน 02-272-5937
โทรศัพท์งานประมูลป้ายทะเบียนรถ 062-407-6888 , 062-407-6999
Fax. 02-272-5938