• หน้าแรก
  • ประมูลเลขทะเบียน
  • เลขประมูลออกใหม่
  • ดาวน์โหลด
  • จองเลขทะเบียนรถ
  • เกี่ยวกับเรา

ตารางการประมูล

แผนการประมูลเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ
7 - 8 ตุลาคม 60 5กย , 5กร    
11 - 12 พฤศจิกายน 60 5กล , 5กว    
22 พฤศจิกายน 60     2ฒก
25 - 26 พฤศจิกายน 60 5กศ , 5กษ    
23 - 24 ธันวาคม 60 5กส , 5กฬ    
24 มกราคม 61     2ฒข
27 - 28 มกราคม 61 5กอ , 5กฮ    
10 - 11 กุมภาพันธ์ 61 6กข , 6กค    
24 - 25 กุมภาพันธ์ 61 6กฆ , 6กง    
10 - 11 มีนาคม 61 6กจ , 6กฉ    
21 มีนาคม 61     2ฒค
24 - 25 มีนาคม 61 6กช , 6กฌ    
21 - 22 เมษายน 61 6กญ , 6กฎ    
12 - 13 พฤษภาคม 61 6กฐ , 6กฒ    
23 พฤษภาคม 61     2ฒฆ
9 - 10 มิถุนายน 61 6กก    
23 - 24 มิถุนายน 61 6กณ , 6กด    
7 - 8 กรกฎาคม 61 6กต , 6กถ    
18 กรกฎาคม 61     2ฒง
21 - 22 กรกฎาคม 61 6กท , 6กธ    
10 สิงหาคม 61   ฮษ  
8 - 9 กันยายน 61 6กน , 6กบ    
19 กันยายน 61     2ฒจ
22 - 23 กันยายน 61 6กผ , 6กพ    

 

แผนการประมูลเลขทะเบียนรถต่างจังหวัด


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ จังหวัด รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ
16 - 17 ธันวาคม 60 พิจิตร (3) กจ    
20 - 21 มกราคม 61 ศรีสะเกษ (5) กต    
31 มกราคม 61 พิษณุโลก (2)     บห
3 - 4 กุมภาพันธ์ 61 เชียงราย (10) กย    
3 - 4 กุมภาพันธ์ 61 นครราชสีมา (19) ขธ    
10 กุมภาพันธ์ 61 เพชรบูรณ์ (3)     ผก
10 กุมภาพันธ์ 61 เลย (2)     บม
10 - 11 กุมภาพันธ์ 61 เชียงใหม่ (20) ขล    
10 - 11 กุมภาพันธ์ 61 สกลนคร (6) กท    
11 กุมภาพันธ์ 61 แม่ฮ่องสอน (1)     บง
17 กุมภาพันธ์ 61 กาฬสินธ์ (2)     บร
22 กุมภาพันธ์ 61 สุราษฎร์ธานี (3)     ผต
24 กุมภาพันธ์ 61 นครพนม (1)     บท
24 กุมภาพันธ์ 61 มุกดาหาร (1)     บต
24 - 25 กุมภาพันธ์ 61 ระยอง (12) กล    
24 - 25 กุมภาพันธ์ 61 สระแก้ว (3) กจ    
3 มีนาคม 61 นครราชสีมา (4)     ยข
3 มีนาคม 61 นครสวรรค์ (3)     ผค
3 - 4 มีนาคม 61 ชลบุรี (21) ขม    
3 - 4 มีนาคม 61 น่าน (3) กจ    
3 - 4 มีนาคม 61 ภูเก็ต (13) กว    
10 มีนาคม 61 เชียงใหม่ (4)     ยก
10 - 11 มีนาคม 61 อุดรธานี (11) กล    
10 - 11 มีนาคม 61 ปัตตานี (2) กง    
17 มีนาคม 61 สระบุรี (2)     บว
17 - 18 มีนาคม 61 พระนครศรีอยุธยา (9) กม    
17 - 18 มีนาคม 61 ขอนแก่น (15) ขข    
24 มีนาคม 61 สุโขทัย (2)     บพ
24 - 25 มีนาคม 61 อุบลราชธานี (10) กย    
24 - 25 มีนาคม 61 สงขลา (21) ขธ    
31 มีนาคม 61 ร้อยเอ็ด (2)     บว
31 มีนาคม - 1 เมษายน 61 พิษณุโลก (11) กร    
31 มีนาคม - 1 เมษายน 61 ยโสธร (3) กจ    
21 เมษายน 61 สระแก้ว (2)     บบ
5 พฤษภาคม 61 อุดรธานี (4)     ผท
5 - 6 พฤษภาคม 61 นครปฐม (8) กม    
5 - 6 พฤษภาคม 61 ปราจีนบุรี (5) กต    
12 พฤษภาคม 61 หนองคาย (1)     บน
12 - 13 พฤษภาคม 61 ประจวบคีรีขันธ์ (5) กต    
12 - 13 พฤษภาคม 61 ฉะเชิงเทรา (6) กท    
19 พฤษภาคม 61 สมุทรสงคราม (1)     บฉ
19 - 20 พฤษภาคม 61 นครวสวรรค์ (9) กย    
19 - 20 พฤษภาคม 61 พะเยา (4) กฉ    
26 พฤษภาคม 61 เชียงราย (4)     ผฉ
2 มิถุนายน 61 ขอนแก่น (5)     ผล
2 มิถุนายน 61 ชลบุรี (4)     ผห
2 - 3 มิถุนายน 61 กระบี่ (6) กท    
2 - 3 มิถุนายน 61 ชัยภูมิ (5) กต    
3 มิถุนายน 61 ชลบุรี (5)     ผอ
9 มิถุนายน 61 อุบลราชธานี (4)     ผฉ
9 มิถุนายน 61 พะเยา (1)     บบ
9 - 10 มิถุนายน 61 มหาสารคาม (5) กต    
9 - 10 มิถุนายน 61 ลำปาง (8) กพ    
16 มิถุนายน 61 ระยอง (4)     ผฉ
16 มิถุนายน 61 ยโสธร (1)     บบ
16 - 17 มิถุนายน 61 จันทบุรี (7) กต    
16 - 17 มิถุนายน 61 สระบุรี (9) กม    
16 - 17 มิถุนายน 61 สุราษฎร์ธานี (12) กล    
23 มิถุนายน 61 พระนครศรีอยุธยา (2)     บล
23 มิถุนายน 61 ศรีสะเกษ (3)     บล
23 - 24 มิถุนายน 61 เพชรบุรี (6) กต    
23 - 24 มิถุนายน 61 เพชรบูรณ์ (5) กท    
30 มิถุนายน 61 บึงกาฬ (1)     บง
30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 61 กาญจนบุรี (6) กน    
30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 61 เชียงใหม่ (21) ขว    
7 - 8 กรกฎาคม 61 ยะลา (1) กค    
7 - 8 กรกฎาคม 61 สุพรรณบุรี (6) กธ    
14 กรกฎาคม 61 มหาสารคาม (2)     บย
14 - 15 กรกฎาคม 61 บุรีรัมย์ (6) กท    
14 - 15 กรกฎาคม 61 นครศรีธรรมราช (11) กร    
21 กรกฎาคม 61 เพชรบุรี (2)     บม
21 - 22 กรกฎาคม 61 กาฬสินธุ์ (5) กต    
21 - 22 กรกฎาคม 61 พัทลุง (4) กฉ    
22 กรกฎาคม 61 จันทบุรี (2)     บษ
4 สิงหาคม 61 เชียงใหม่ (5)     ยข
4 สิงหาคม 61 สกลนคร (3)     บล
4 - 5 สิงหาคม 61 ราชบุรี (7) กบ    
4 - 5 สิงหาคม 61 ปทุมธานี (4) กท    
4 - 5 สิงหาคม 61 นราธิวาส (1) กค    
5 สิงหาคม 61 ลำปาง (2)     บษ
18 สิงหาคม 61 นครปฐม (2)     ผจ
18 - 19 สิงหาคม 61 ชลบุรี (22) ขย    
18 - 19 สิงหาคม 61 อุดรธานี (12) กว    
19 สิงหาคม 61 กระบี่ (2)     บม
26 สิงหาคม 61 ชัยภูมิ (2)     บย
26 สิงหาคม 61 ราชบุรี (2)     บห
1 - 2 กันยายน 61 นครราชสีมา (20) ขน    
8 - 9 กันยายน 61 เชียงราย (11) กร    
8 - 9 กันยายน 61 ภูเก็ต (14) กษ    
15 กันยายน 61 นครราชสีมา (5)     ยค
15 - 16 กันยายน 61 ระยอง (13) กว    
15 - 16 กันยายน 61 อุบลราชธานี (11) กร    
22 - 23 กันยายน 61 สงขลา (22) ขน    

 

 

  • Hits: 37868
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888

โทรศัพท์สำนักกองทุน 02-272-5937
โทรศัพท์งานประมูลป้ายทะเบียนรถ 062-407-6888 , 062-407-6999
Fax. 02-272-5938