ตารางการประมูล

แผนการประมูลเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ
27 – 28  ตุลาคม  2561 6กภ , 6กม    
10 – 11  พฤศจิกายน 2561 6กย , 6กร    
21 พฤศจิกายน 2561     2ฒฉ
24 – 25  พฤศจิกายน 2561 6กล , 6กว    
22 – 23  ธันวาคม  2561 6กศ , 6กษ    
23 มกราคม 2562     2ฒช
12 – 13  มกราคม  2562 6กส , 6กฬ    
26 – 27  มกราคม  2562 6กอ , 6กฮ    
9 – 10  กุมภาพันธ์  2562 7กข , 7กค    
23 – 24  กุมภาพันธ์  2562 7กฆ , 7กง    
9 – 10  มีนาคม 2562 7กจ , 7กฉ    
20 มีนาคม 2562     2ฒฌ
23 – 24  มีนาคม 2562 7กช , 7กฌ    
27 – 28  เมษายน 2562 7กก    
11 – 12  พฤษภาคม 2562 7กญ , 7กฎ    
22 พฤษภาคม 2562     2ฒญ
25 – 26  พฤษภาคม 2562 7กฐ , 7กฒ    
8 – 9  มิถุนายน 2562 7กณ , 7กด    
22 – 23  มิถุนายน 2562 7กต , 7กถ    
13 – 14  กรกฎาคม 2562 7กท , 7กธ    
25 กรกฎาคม 2562     2ฒฎ
27 – 28  กรกฎาคม 2562 7กน , 7กบ    
9  สิงหาคม  2562   ฮฐ  
24 – 25  สิงหาคม 2562 7กผ , 7กพ    
7 – 8  กันยายน 2562 7กภ , 7กม    
18 กันยายน 2562     2ฒฐ
21 - 22  กันยายน 2562 7กย , 7กร    

 

แผนการประมูลเลขทะเบียนรถต่างจังหวัด


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ จังหวัด รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ
6 – 7  ตุลาคม  2561 ขอนแก่น (16) ขค    
3 – 4  พฤศจิกายน  2561 มุกดาหาร (3) กจ    
3 – 4  พฤศจิกายน  2561 ตราด (2) กง    
10 – 11  พฤศจิกายน  2561 เลย (5) กต    
10 – 11  พฤศจิกายน  2561 สมุทรปราการ (2) กต    
17 – 18  พฤศจิกายน  2561 ลำพูน (4) กฉ    
17 – 18  พฤศจิกายน  2561 อ่างทอง (4) กฉ    
24 – 25  พฤศจิกายน  2561 พิษณุโลก (12) กล    
24 – 25  พฤศจิกายน  2561 ฉะเชิงเทรา (7) กธ    
1 ธันวาคม 2561 อุดรธานี (5)     ผธ
1 – 2  ธันวาคม 2561 ร้อยเอ็ด (7) กธ    
1 – 2  ธันวาคม 2561 กำแพงเพชร (6) กท    
15 ธันวาคม 2561 สุราษฎร์ธานี (4)     ผท
 15 – 16  ธันวาคม 2561 สุรินทร์(6) กท    
15 – 16  ธันวาคม 2561  สุโขทัย (5) กต    
19 – 20  มกราคม 2562 เชียงใหม่ (23) ขษ    
19 – 20  มกราคม 2562    ชัยนาท (4) กฉ    
26 มกราคม 2562 นครสวรรค์ (4)     ผจ
26 – 27  มกราคม 2562 พระนครศรีอยุธยา (10) กย    
26 – 27  มกราคม 2562 เชียงราย (12) กล    
2 กุมภาพันธ์ 2562 ขอนแก่น (6)     ผว
2 – 3  กุมภาพันธ์ 2562 ปราจีนบุรี (6) กท    
2 – 3  กุมภาพันธ์ 2562 ศรีสะเกษ (6) กท    
9 กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยเอ็ด (3)     บษ
9 – 10  กุมภาพันธ์ 2562 อุบลราชธานี (12) กล    
9 – 10  กุมภาพันธ์ 2562 ลำปาง (9) กม    
23 กุมภาพันธ์ 2562 พัทลุง (1)     บน
23 – 24  กุมภาพันธ์ 2562 สุราษฎร์ธานี (13) กว    
2 มีนาคม 2562  บุรีรัมย์  (3)     บล
2 – 3  มีนาคม 2562 ชลบุรี (23) ขร    
2 – 3  มีนาคม 2562 สงขลา (23) ขพ    
2 – 3  มีนาคม 2562 นครสวรรค์ (10) กร    
9 มีนาคม 2562 กาฬสินธุ์ (3)     บล
9 – 10  มีนาคม 2562 นครราชสีมา (21) ขพ    
9 – 10  มีนาคม 2562 ระยอง (14) กษ    
16 มีนาคม 2562 เชียงใหม่ (7)     ยค
16 – 17  มีนาคม 2562  ภูเก็ต (15) กอ    
16 – 17  มีนาคม 2562 นนทบุรี (8 ) กษ    
16 – 17  มีนาคม 2562 สุพรรณบุรี (7) กน    
23 มีนาคม 2562 เพชรบูรณ์ (4)     ผข
23 – 24  มีนาคม  2562 สกลนคร (7) กธ    
24 มีนาคม 2562 พระนครศรีอยุธยา (3)     บว
30 มีนาคม 2562 ฉะเชิงเทรา  (2)      บล
30 - 31 มีนาคม 2562 ฉะเชิงเทรา (7) กธ    
30 - 31 มีนาคม 2562 แพร่ (5) กต    
31 มีนาคม 2562 นครราชสีมา (6)     ยง
6 - 7  เมษายน   2562 ลพบุรี (9) กม    
4 พฤษภาคม 2562 อุตรดิตถ์ (2)     บบ
4 - 5 พฤษภาคม 2562 อุดรธานี (13) กษ    
4 - 5 พฤษภาคม 2562 สระบุรี ( 10) กย    
19 พฤษภาคม 2562 เชียงราย (5)     ผต
25 พฤษภาคม 2562 ลพบุรี  (3)     บว
25 พฤษภาคม 2562 อุบลราชธานี (5)     ผต
25 - 26 พฤษภาคม 2562 เพชรบุรี (6) กท    
25 - 26 พฤษภาคม 2562 บึงกาฬ (2) กข    
1 มิถุนายน 2562 พิษณุโลก (4)     ผก
1 – 2  มิถุนายน 2562     จันทบุรี (8) กบ    
1 – 2  มิถุนายน 2562 ตรัง (7) กธ    
8 มิถุนายน 2562 ชลบุรี (6)     ยก
8 – 9  มิถุนายน 2562 กาญจนบุรี (7) กบ    
8 – 9  มิถุนายน 2562 ขอนแก่น (17) ขง    
15 มิถุนายน 2562 ระยอง (5) ผต    
15 – 16  มิถุนายน 2562 เพชรบูรณ์ (7) กธ    
15 – 16  มิถุนายน 2562 นครศรีธรรมราช (12) กล    
22 มิถุนายน 2562 สุรินทร์ (2) บร    
22 - 23 มิถุนายน 2562 แม่ฮ่องสอน (1) กค    
29 มิถุนายน 2562 ลำพูน (2)     บย
29 - 30 มิถุนายน 2562 นครนายก (3 ) กจ    
29 - 30 มิถุนายน 2562 ชุมพร (5) กต    
6 กรกฎาคม 2562 กำแพงเพชร (2)     บร
6 - 7 กรกฎาคม 2562 นครปฐม (9) กย    
6 - 7 กรกฎาคม 2562 หนองคาย (4) กฉ    
7 กรกฎาคม 2562 ประจวบคีรีขันธ์ (2)      บย
20 กรกฎาคม 2562    น่าน (2)     บน
20 - 21 กรกฎาคม 2562 ชลบุรี (24) ขล    
20 - 21 กรกฎาคม 2562 เชียงใหม่ (24) ขห    
3 สิงหาคม 2562 ลำปาง (3)      บห
3 - 4 สิงหาคม 2562 นครราชสีมา (22) ขม    
3 - 4 สิงหาคม 2562 สงขลา (24) ขม    
10 สิงหาคม 2562 หนองบัวลำภู (2)     บธ
17 สิงหาคม 2562 ศรีสะเกษ (4 )     บว
17 - 18 สิงหาคม 2562 เบตง (1) กค    
24 สิงหาคม 2562 นครศรีธรรมราช (3     ผฉ
24 - 25 สิงหาคม 2562 ราชบุรี (8) กพ    
24 - 25 สิงหาคม 2562 เชียงราย (13) กว    
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 อุบลราชธานี (13) กว    
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 สุราษฎร์ธานี (14) กษ    
31 สิงหาคม 2562 เชียงใหม่ (7)     ยง
7 กันยายน 2562 กาญจนบุรี (3)     บว
7 - 8 กันยายน 2562 ระยอง (15) กอ    
7 - 8 กันยายน 2562 ภูเก็ต (16) ขก    
14 กันยายน 2562 สกลนคร (4)     บว

 

 

  • Hits: 63662
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888