ตารางการประมูล

แผนการประมูลเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ
7 - 8 ตุลาคม 60 5กย , 5กร    
11 - 12 พฤศจิกายน 60 5กล , 5กว    
22 พฤศจิกายน 60     2ฒก
25 - 26 พฤศจิกายน 60 5กศ , 5กษ    
23 - 24 ธันวาคม 60 5กส , 5กฬ    
24 มกราคม 61     2ฒข
27 - 28 มกราคม 61 5กอ , 5กฮ    
10 - 11 กุมภาพันธ์ 61 6กข , 6กค    
24 - 25 กุมภาพันธ์ 61 6กม , 6กง    
10 - 11 มีนาคม 61 6กจ , 6กฉ    
21 มีนาคม 61     2ฒค
24 - 25 มีนาคม 61 6กช , 6กฌ    
21 - 22 เมษายน 61 6กญ , 6กฎ    
12 - 13 พฤษภาคม 61 6กฐ , 6กฒ    
23 พฤษภาคม 61     2ฒฆ
9 - 10 มิถุนายน 61 6กก    
23 - 24 มิถุนายน 61 6กณ , 6กด    
7 - 8 กรกฎาคม 61 6กต , 6กก    
18 กรกฎาคม 61     2ฒง
21 - 22 กรกฎาคม 61 6กท , 6กร    
10 สิงหาคม 61   ฮษ  
8 - 9 กันยายน 61 6กน , 6กบ    
19 กันยายน 61     2ฒจ
22 - 23 กันยายน 61 6กผ , 6กพ    

 

แผนการประมูลเลขทะเบียนรถต่างจังหวัด


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ จังหวัด รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ
16 - 17 ธันวาคม 60 พิจิตร กจ    
20 - 21 มกราคม 61 ศรีสะเกษ กต    
31 มกราคม 61 พิษณุโลก     บห
3 - 4 กุมภาพันธ์ 61 เชียงราย กย    
3 - 4 กุมภาพันธ์ 61 นครราชสีมา ขธ    
10 กุมภาพันธ์ 61 เพชรบูรณ์     ผก
10 กุมภาพันธ์ 61 เลย     บม
10 - 11 กุมภาพันธ์ 61 เชียงใหม่ ขล    
10 - 11 กุมภาพันธ์ 61 สกลนคร กท    
11 กุมภาพันธ์ 61 แม่ฮ่องสอน     บง
17 กุมภาพันธ์ 61 กาฬสินธ์     บร
22 กุมภาพันธ์ 61 สุราษฎร์ธานี     ผต
24 กุมภาพันธ์ 61 นครพนม     บท
24 กุมภาพันธ์ 61 มุกดาหาร     บต
24 - 25 กุมภาพันธ์ 61 ระยอง กล    
24 - 25 กุมภาพันธ์ 61 สระแก้ว กจ    
3 มีนาคม 61 นครราชสีมา     ยข
3 มีนาคม 61 นครสวรรค์     ผค
3 - 4 มีนาคม 61 ชลบุรี ขม    
3 - 4 มีนาคม 61 น่าน กจ    
3 - 4 มีนาคม 61 ภูเก็ต กว    
10 มีนาคม 61 เชียงใหม่     ยก
10 - 11 มีนาคม 61 อุดรธานี กล    
10 - 11 มีนาคม 61 ปัตตานี กง    
17 มีนาคม 61 สระบุรี     บว
17 - 18 มีนาคม 61 พระนครศรีอยุธยา กม    
17 - 18 มีนาคม 61 ขอนแก่น ขข    
24 มีนาคม 61 สุโขทัย     บพ
24 - 25 มีนาคม 61 อุบลราชธานี กย    
24 - 25 มีนาคม 61 สงขลา ขธ    
31 มีนาคม 61 ร้อยเอ็ด     บว
31 มีนาคม - 1 เมษายน 61 พิษณุโลก กร    
31 มีนาคม - 1 เมษายน 61 ยโสธร กจ    
31 มีนาคม - 1 เมษายน 61 นครปฐม กม    
21 เมษายน 61 สระแก้ว     บบ
5 พฤษภาคม 61 อุดรธานี     ผท
5 - 6 พฤษภาคม 61 ปราจีนบุรี กต    
5 - 6 พฤษภาคม 61 สุราษฎร์ธานี กล    
12 พฤษภาคม 61 หนองคาย     บน
12 - 13 พฤษภาคม 61 ประจวบคีรีขันธ์ กต    
12 - 13 พฤษภาคม 61 ฉะเชิงเทรา กท    
19 พฤษภาคม 61 สมุทรสงคราม     บฉ
19 - 20 พฤษภาคม 61 นครวสวรรค์ กย    
19 - 20 พฤษภาคม 61 พะเยา กฉ    
26 พฤษภาคม 61 เชียงราย     ผฉ
2 มิถุนายน 61 ขอนแก่น     ผล
2 มิถุนายน 61 ชลบุรี     ผห
2 - 3 มิถุนายน 61 กระบี่ กท    
2 - 3 มิถุนายน 61 ชัยภูมิ กต    
3 มิถุนายน 61 ชลบุรี     ผอ
9 มิถุนายน 61 อุบลราชธานี     ผฉ
9 มิถุนายน 61 พะเยา     บบ
9 - 10 มิถุนายน 61 มหาสารคาม กต    
9 - 10 มิถุนายน 61 ลำปาง กพ    
16 มิถุนายน 61 ระยอง     ผฉ
16 มิถุนายน 61 ยโสธร     บบ
16 - 17 มิถุนายน 61 จันทบุรี กต    
16 - 17 มิถุนายน 61 สระบุรี กม    
23 มิถุนายน 61 พระนครศรีอยุธยา     บล
23 มิถุนายน 61 ศรีสะเกษ     บล
23 - 24 มิถุนายน 61 เพชรบุรี กต    
23 - 24 มิถุนายน 61 เพชรบูรณ์ กท    
30 มิถุนายน 61 บึงกาฬ     บง
30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 61 กาญจนบุรี กน    
30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 61 เชียงใหม่ ขว    
7 - 8 กรกฎาคม 61 ยะลา กค    
7 - 8 กรกฎาคม 61 สุพรรณบุรี กธ    
14 กรกฎาคม 61 มหาสารคาม     บย
14 - 15 กรกฎาคม 61 บุรีรัมย์ กท    
14 - 15 กรกฎาคม 61 นครศรีธรรมราช กร    
21 กรกฎาคม 61 เพชรบุรี     บม
21 - 22 กรกฎาคม 61 กาฬสินธุ์ กต    
21 - 22 กรกฎาคม 61 พัทลุง กฉ    
22 กรกฎาคม 61 จันทบุรี     บษ
4 สิงหาคม 61 เชียงใหม่     ยข
4 สิงหาคม 61 สกลนคร     บล
4 - 5 สิงหาคม 61 ราชบุรี กบ    
4 - 5 สิงหาคม 61 ปทุมธานี กท    
5 สิงหาคม 61 ลำปาง     บษ
18 สิงหาคม 61 นครปฐม     ผจ
18 - 19 สิงหาคม 61 ชลบุรี ขย    
18 - 19 สิงหาคม 61 อุดรธานี กว    
19 สิงหาคม 61 กระบี่     บม
26 สิงหาคม 61 ชัยภูมิ     บย
26 สิงหาคม 61 ราชบุรี     บห
1 - 2 กันยายน 61 นครราชสีมา ขน    
1 - 2 กันยายน 61 นราธิวาส กค    
8 - 9 กันยายน 61 เชียงราย กร    
8 - 9 กันยายน 61 ภูเก็ต กษ    
15 กันยายน 61 นครราชสีมา     ยค
15 - 16 กันยายน 61 ระยอง กว    
15 - 16 กันยายน 61 อุบลราชธานี กร    
22 - 23 กันยายน 61 สงขลา ขน    

 

  • Hits: 10195
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-272-5937 , 062-407-6888 , 062-407-6999
Fax. 02-272-5938 , 02-617-7898

 
00864346
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
383
17933
231262
864346