ประชาสัมพันธ์การประมูล หมายเลขทะเบียนเลขสวย กรุงเทพมหารนคร

 

ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร 5กก มหาสุข

ประมูลวันที่ 9 – 10 กันยายน พ.ศ. 2560

  • ณ อาคาร 6 ชั้น  7 กรมการขนส่งทางบก
  • ทาง www.tabienrod.com และทาง โทรศัพท์ (ลงทะเบียนก่อนวันประมูล)

ลงทะเบียนร่วมประมูลได้ที่

  • Hits: 4412
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-272-5937 , 062-407-6888 , 062-407-6999
Fax. 02-272-5938 , 02-617-7898