• หน้าแรก
  • ประมูลเลขทะเบียน
  • เลขประมูลออกใหม่
  • ดาวน์โหลด
  • จองเลขทะเบียนรถ
  • เกี่ยวกับเรา

ประชาสัมพันธ์การประมูล หมายเลขทะเบียนเลขสวย กรุงเทพมหารนคร

 

ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร 5กก มหาสุข

ประมูลวันที่ 9 – 10 กันยายน พ.ศ. 2560

  • ณ อาคาร 6 ชั้น  7 กรมการขนส่งทางบก
  • ทาง www.tabienrod.com และทาง โทรศัพท์ (ลงทะเบียนก่อนวันประมูล)

ลงทะเบียนร่วมประมูลได้ที่

  • Hits: 5893
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888

โทรศัพท์สำนักกองทุน 02-272-5937
โทรศัพท์งานประมูลป้ายทะเบียนรถ 062-407-6888 , 062-407-6999
Fax. 02-272-5938