หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้น
หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วน และนำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตไปครบ 8 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา โดยราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาเริ่มต้นของการประมูลตามปกติ

ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทาง internet
เดือน กันยายน 2561
ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทาง internet
เดือน ตุลาคม 2561
ประกาศการนำเลขออกประมูล พร้อมการประมูลปกติ
ในหมวดอักษร ขย
โดยสามารถเริ่มเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2561

จังหวัด ชลบุรี

ประกาศการนำเลขออกประมูล พร้อมการประมูลปกติ
ในหมวดอักษร 2ฒจ
โดยสามารถเริ่มเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 กันยายน 2561

กรุงเทพมหานคร

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888

โทรศัพท์สำนักกองทุน 02-272-5937
โทรศัพท์งานประมูลป้ายทะเบียนรถ 062-407-6888 , 062-407-6999
Fax. 02-272-5938