หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้น
หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วน และนำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตไปครบ 8 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา โดยราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาเริ่มต้นของการประมูลตามปกติ

ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทาง internet
เดือน มกราคม 2562
ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทาง internet
เดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศการนำเลขออกประมูล พร้อมการประมูลปกติ
ในหมวดอักษร 6กอ , 6กฮ (รถกระบะ4ประตู/รถเก๋ง)
โดยสามารถเริ่มเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562
ในหมวดอักษร 2ฒช (รถกระบะ)
โดยสามารถเริ่มเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

กรุงเทพมหานคร

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888