งานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กท จ.สุพรรณบุรี

ภาพบรรยากาศงานประมูล หมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กท การงานก้าวหน้า การค้าพูนทวี จ.สุพรรณบุรี

  • Hits: 4244
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888

โทรศัพท์สำนักกองทุน 02-272-5937
โทรศัพท์งานประมูลป้ายทะเบียนรถ 062-407-6888 , 062-407-6999
Fax. 02-272-5938