รับคิวจองเลขทะเบียนรถ
ข้อควรระวังก่อนรับคิวจองเลข
1.

การรับคิวเป็น วันต่อวัน ก่อนวันจองเลข ตั้งแต่ 18.00น - 07.00น. ของวันจองเลข

2.
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP) รับได้ 1 คิว
3.
ชื่อผู้รับคิวต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
4.
อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจก่อนรับคิว
5.
การทิ้งคิวจะรับคิวไม่ได้ 15 วัน
   
*
ตารางเปิดรับจองเลข และหลักเกณฑ์
*
วิธีการรับคิวจองเลขทางอินเตอร์เน็ต
   

ประมาณเวลาเรียกตรวจเอกสาร
เวลาตรวจเอกสาร
คิว
07.30 - 08.10
001 - 100
08.11 - 09.00
101 - 200
09.01 - 09.50
201 - 300
09.51 - 10.40
301 - 400
10.41 - 11.30
401 - 500
11.31 - 12.20
501 - 600
12.21 - 13.10
601 - 700
13.11 - 14.00
701 - 800
14.01 - 14.50
801 - 900

!!! คิวที่ได้รับ คือคิวตรวจเอกสาร !!!

!!!ต้องตรวจเอกสารก่อนจึงมีสิทธิ์จองเลข!!!