3 ขั้นตอน การยื่นคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 ขั้นตอน การยื่นคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ตรวจสอบคุณสมบัติ

2.จัดเตรียมเอกสาร

3.ยื่นเอกสารที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน

 

โดยสามารถยื่นคำขอฯได้ตั้งแต่บัดนี้-17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 https://drive.google.com/file/d/1fpMGzFs8wMcwkldPaYdhIp5kjPJffC4-/view?fbclid=IwAR09tjv6XhiwjV0HAl4SVgBk3x7ni88jcb-bPY8VHkawJGZ9gI5dhrxsRNY

แบบคำขอฯ (สามารถดาวน์โหลดเเบบคำขอฯ เพื่อกรอก ได้ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง  https://drive.google.com/file/d/19mLDaPjS4MX2t-GwWjr9I3jYAlA6ovRt/view?fbclid=IwAR3rcjga56mj2hxQKilu8PR1vX6-0NFyBpNmb_IWgKRmOsUX3Xn0Zz7k1wY