ประมูลทะเบียนรถเลขสวย ขอนแก่น หมวด ขต
กลับมาแล้วครั้งแรกของงานประมูลทะเบียนรถเลขสวยทาง Internet ในสถานการณ์พิเศษ จังหวัดขอนแก่น หมวด ขต "ขนเงิน ขนทอง ร่ำรวยตลอดไป" ประมูลทาง Internet วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 วันเดียวเท่านั้น สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ที่ http://car.tabienrod.com/REG_ZONE/register.php จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564