ระบบจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต
บราวเซอร์ที่รองรับระบบจองเลขทะเบียนรถคือ Chrome, Firefox หรือ IE รุ่น11 ขึ้นไป
ข้อควรระวังก่อนจองเลข
  1. เปิดบริการจองเลข ตั้งแต่ 10.00น - 16.00น. หากเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองเลขได้
  2. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP) จองได้เลขเดียวเท่านั้น
  3. ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
  4. อ่าน หลักเกณฑ์การจอง ให้เข้าใจก่อนจองเลข
  5. ตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนจอง หากผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
  6. กรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์ตกเป็นโมฆะ


car

car

kraba