ระบบจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต
บราวเซอร์ที่รองรับระบบจองเลขทะเบียนรถคือ Chrome, Firefox หรือ IE รุ่น11 ขึ้นไป
ตารางจองเลขทะเบียนรถ