จองเลขทะเบียน

จองเลขผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

เป็นระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ "ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยสมบูรณ์" ผู้ที่ต้องการจองเลขทะเบียนรถยนต์ รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ สามารถใช้อินเตอร์เพื่อเข้ามาจองเลขทะเบียนได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ กรมการขนส่งทางบก
 
 

แจ้งเพื่อทราบ 

กรณีรถใหม่(ป้ายแดง) ที่ยังไม่จดทะเบียน หากท่านไม่มีความประสงค์จะจองเลขทะเบียน  ท่านสามารถดำเนินการแจ้งจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ทันที โดยไม่ต้องจองหมายเลขทะเบียน 
 
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์  อ่านเพิ่มเติม...
 
 
 
 

ข้อควรระวัง ก่อนจองเลข!

กรณีรถใหม่ ต้องได้รับรถแล้วจึงจะจองเลขทะเบียนได้ ให้อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจ และตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่จดทะเบียนธุรกิจให้ถูกต้อง ก่อนกดจองเลข เพราะถ้าผิดจะไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนกับรถยนต์ของคุณ และจะไม่สามารถจองเลขทะเบียนรถได้อีกเป็นเวลา 90 วัน