ภาพบรรยากาศงานประมูลทะเบียนรถเลขสวยอุดรธานี หมวด กษ วันที่ 1-2 มิ.ย. 62