ติดต่อเรา

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ)

อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888

โทรศัพท์สำนักงานกองทุน 02-272-5937
Fax. 02-272-5938

 

https://web.facebook.com/RoadSafetyThailand
   @super.n

เข้าสู่ระบบ

 

 

สถานที่ตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน