ขนส่งจังหวัดลพบุรี ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประมูลเลขทะเบียนรถกระบะสวย