สขจ.ตรัง มอบหมายให้ชุดประชาสัมพันธ์ลูกค้าประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ชุดที่ 3 นำโดย นางสมศรี จรณโยธิน เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโสและเจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์ ณ อำเภอปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว สรุปดังนี้
           1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในแหล่งชุมชน ร้านค้า บ้านเรือน พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
           2. มีผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลหลายราย และมีผู้ลงทะเบียน
                      กลุ่ม 1 จำนวน 1 ราย 1 หมายเลข เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท
                      กลุ่ม 2 จำนวน 3 ราย 3 หมายเลข เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท
                      กลุ่ม 3 จำนวน 7 ราย 7 หมายเลข เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท
                      รวม 32,000 บาท