สขจ.ตรัง มอบหมายให้ชุดประชาสัมพันธ์ลูกค้าประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย โดยออกประชาสัมพันธ์ ณ อำเภอท้องที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สรุปดังนี้
          1. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ในแหล่งชุมชน บ้านเรือน ส่วนราชการและร้านค้าต่างๆ
          2. มีผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลหลายราย และมีผู้ลงทะเบียน
                    กลุ่ม 1 จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 20000 บาท
                    กลุ่ม 2 จำนวน 9 ราย จำนวนเงิน 45000 บาท
                    กลุ่ม 3 จำนวน 4 ราย จำนวนเงิน 4000 บาท
                    รวมทั้งสิน 15 ราย เป็นเงิน 69000 บาท