ภาพบรรยากาศงานประมูล หมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด ขพ ขนส่งให้คุณ เพิ่มพูลเงินทอง จ.ชลบุรี