แผนการประมูลเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่รถเก๋งรถกระบะ
8 - 9 ต.ค. 594กย,4กร
12 - 13 พ.ย. 594กศ,4กษ
26 - 27 พ.ย. 594กส,4กฬ
30 พ.ย. 591ฒษ
24 - 25 ธ.ค. 594กล,4กว
7 - 8 ม.ค. 604กอ,4กฮ
25 ม.ค. 601ฒส
4 - 5 ก.พ. 604กก
25 - 26 ก.พ 605กข,5กค
11 - 12 มี.ค. 605กฆ,5กง
25 - 26 มี.ค. 605กจ,5กฉ
29 มี.ค. 601ฒห
8 - 9 เม.ย. 605กช,5กฌ
22 - 23 เม.ย 605กญ,5กฎ
13 - 14 พ.ค. 605กฐ,5กฒ
24 พ.ค. 601ฒฬ
27 - 28 พ.ค. 605กณ,5กด
10 - 11 มิ.ย. 605กต,5กถ
24 - 25 มิ.ย. 605กท,5กธ
22 - 23 ก.ค. 605กน,5กบ
26 ก.ค. 601ฒอ
26 - 27 ส.ค. 605กผ,5กพ
9 - 10 ก.ย. 605กก
23 - 24 ก.ย. 605กภ,5กม
27 ก.ย. 601ฒฮ

แผนการประมูลเลขทะเบียนรถ จังหวัดต่างๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่จังหวัดรถเก๋งรถกระบะ
15 พ.ย. 59เพชรบูรณ์บห
21 ธ.ค. 59พิษณุโลกบษ
4 ก.พ. 60ตรังบพ
4 - 5 ก.พ. 60ขอนแก่น
ลำปาง
ขก
กบ
9 ก.พ. 609 ก.พ. 60ผฉ
14 ก.พ.60 ตราดบต
18 ก.พ.60 พระนครศรีอยุธยาบร
18 - 19 ก.พ. 60 อุตรดิตถ์กฉ
25 ก.พ. 60หนองบัวลำภูบท
25 - 26 ก.พ. 60ชลบุรี
เชียงใหม่
ขน
ขย
4 มี.ค. 60ระยองผจ
4 - 5 มี.ค.60นครสวรรค์กม
11 - 12 มี.ค. 60นครราชสีมาขต
18 - 19 มี.ค. 60กำแพงเพชร
เชียงราย
กต
กม
25 มี.ค. 60สิงห์บุรีบต
26 มี.ค. 60นครศรีธรรมราชผจ
25 - 26 มี.ค. 60สมุทรสงครามกค
1 - 2 เม.ย. 60นครปฐมกพ
22 - 23 เม.ย. 60สงขลาขต
6 พ.ค. 60ประจวบคีรีขันธ์บม
20 พ.ค. 60บุรีรัมย์บร
21 พ.ค. 60ปราจีนบุรีบม
20 - 21 พ.ค. 60เพชรบูรณ์กต
27 พ.ค. 60ศรีสะเกษบร
27 - 28 พ.ค. 60พระนครศรีอยุธยากพ
3 - 4 มิ.ย. 60สุพรรณบุรี
กระบี่
กท
กต
6 มิ.ย. 60ชลบุรีผษ
10 มิ.ย. 60ขอนแก่นผร
10 - 11 มิย. 60พิษณุโลก
สุรินทร์
กย
กต
17 มิย. 60กำแพงเพชรบย
17 - 18 มิ.ย. 60อุดรธานี
ตาก
กร
กจ
24 มิ.ย. 60นครปฐมผค
24 - 25 มิ.ย. 60หนองบัวลำภูกง
1 ก.ค. 60ฉะเชิงเทราบร
2ก.ค. 60ลพบุรีบล
1 - 2 ก.ค. 60ตรัง
ประจวบคีรีขันธ์
กท
กฉ
15 ก.ค. 60เชียงใหม่ผอ
16 ก.ค. 60สมุทรสาครบฉ
15 - 16 ก.ค. 60เลย
ชุมพร
กฉ
กฉ
22 ก.ค. 60ปทุมธานีบธ
23 ก.ค. 60เชียงรายผจ
22 - 23 ก.ค. 60นครศรีธรรมราชกย
29 ก.ค. 60กาญจนบุรีบล
30 ก.ค. 60อุบลราชธานีผจ
5 ส.ค. 60แพร่บม
6 ส.ค. 60ชุมพรบย
5 - 6 ส.ค. 60ระยองกร
19 ส.ค. 60อุดรธานีผต
20 ส.ค. 60นครราชสีมายก
19 - 20 สิงหาคม 60สุราษฎร์ธานีกร
19 - 20 ส.ค. 60สตูล
จันทบุรี
กง
กธ
26 ส.ค. 60สุพรรณบุรีบห
26 - 27 ส.ค. 60ร้อยเอ็ด
ภูเก็ต
กท
กล
2 ก.ย. 60สุรินทร์บย
3 ก.ย. 60อุทัยธานีบธ
2 - 3 ก.ย. 60ชลบุรี
เชียงใหม่
ขพ
ขร
9 ก.ย. 60สงขลาผน
9 - 10 ก.ย. 60นครราชสีมา
สระบุรี
ขท
กพ
16 - 17 ก.ย. 60ลพบุรี
อุบลราชธานี
กพ
กม
23 - 24 ก.ย. 60สงขลา
ราชบุรี
ขท
กน

แผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่จังหวัดรถเก๋งรถกระบะ
8 – 9 ตุลาคม 59กรุงเทพ4กย , 4กร
12 – 13 พฤศจิกายน 59กรุงเทพ4กศ , 4กษ
15 พฤศจิกายน 59เพชรบูรณ์บห
26 – 27 พฤศจิกายน 59กรุงเทพ4กส , 4กฬ
30 พฤศจิกายน 59กรุงเทพ1ฒษ
21 ธันวาคม 59พิษณุโลกบษ
10 – 11 ธันวาคม 59กรุงเทพ
24 – 25 ธันวาคม 59กรุงเทพ4กล , 4กว
7 – 8 มกราคม 60กรุงเทพ4กอ , 4กฮ
25 มกราคม 60กรุงเทพ1ฒส
4 กุมภาพันธ์ 60ตรังบพ
4 – 5 กุมภาพันธ์ 60กรุงเทพ
ขอนแก่น
ลำปาง
4กก
ขก
กบ
9 กุมภาพันธ์ 60สุราษฎร์ธานีผฉ
14 กุมภาพันธ์ 60ตราดบต
18 กุมภาพันธ์ 60อยุธยาบร
18 – 19 กุมภาพันธ์ 60อุตรดิตถ์กฉ
25 กุมภาพันธ์ 60หนองบัวลำภูบท
25 – 26 กุมภาพันธ์ 60กรุงเทพ
ชลบุรี
เชียงใหม่
5กข , 5กค
ขน
ขย
4 มีนาคม 60ระยองผจ
4 – 5 มีนาคม 60นครสวรรค์กม
11 – 12 มีนาคม 60กรุงเทพ
นครราชสีมา
5กฆ , 5กง
ขต
18 – 19 มีนาคม 60กำแพงเพชร
เชียงราย
กต
กม
25 มีนาคม 60สิงห์บุรีบต
25 – 26 มีนาคม 60กรุงเทพ
สมุทรสงคราม
5กจ , 5กฉ
กค
26 มีนาคม 60นครศรีธรรมราชผจ
29 มีนาคม 60กรุงเทพ1ฒห
1 – 2 เมษายน 60นครปฐมกพ
8 – 9 เมษายน 60กรุงเทพ5กช , 5กฌ
22 – 23 เมษายน 60กรุงเทพ
สงขลา
5กญ , 5กฎ
ขต
6 พฤษภาคม 60ประจวบคีรีขันธ์บม
13 – 14 พฤษภาคม 60กรุงเทพ5กฐ , 5กฒ
20 พฤษภาคม 60บุรีรัมย์บร
20 - 21 พฤษภาคม 60เพชรบูรณ์กต
21 พฤษภาคม 60ปราจีนบุรีบม
24 พฤษภาคม 60กรุงเทพ1ฒฬ
27 พฤษภาคม 60ศรีสะเกษบร
27 – 28 พฤษภาคม 60กรุงเทพ
พระนครศรีอยุธยา
5กณ , 5กด
กพ
3 – 4 มิถุนายน 60สุพรรณบุรี
กระบี่
กท
กต
6 มิถุนายน 60ชลบุรีผษ
10 มิถุนายน 60ขอนแก่นผร
10 – 11 มิถุนายน 60กรุงเทพ
พิษณุโลก
สุรินทร์
5กต , 5กถ
กย
กต
17 มิถุนายน 60กำแพงเพชรบย
17 – 18 มิถุนายน 60อุดรธานี
ตาก
กร
กจ
24 มิถุนายน 60นครปฐมผค
24 – 25 มิถุนายน 60 กรุงเทพ
หนองบัวลำภู
5กท , 5กธ
กง
1 กรกฎาคม 60ฉะเชิงเทราบร
1 – 2 กรกฎาคม 60ตรัง
ประจวบคีรีขันธ์
กท
กฉ
2 กรกฎาคม 60ลพบุรีบล
15 กรกฎาคม 60เชียงใหม่ผอ
15 – 16 กรกฎาคม 60เลย
ชุมพร
กฉ
กฉ
16 กรกฎาคม 60สมุทรสาครบฉ
22 กรกฎาคม 60ปทุมธานีบธ
22 – 23 กรกฎาคม 60กรุงเทพ
นครศรีธรรมราช
5กน , 5กบ
กย
23 กรกฎาคม 60เชียงรายผจ
26 กรกฎาคม 60กรุงเทพ1ฒอ
30 กรกฎาคม 60อุบลราชธานีผจ
5 สิงหาคม 60แพร่บม
5 – 6 สิงหาคม 60ระยองกร
6 สิงหาคม 60ชุมพรบย
19 สิงหาคม 60อุดรธานีผต
19 – 20 สิงหาคม 60สตูล
จันทบุรี
สุราษฎร์ธานี
กง
กธ
กร
20 สิงหาคม 60นครราชสีมายก
26 สิงหาคม 60สุพรรณบุรีบห
26 – 27 สิงหาคม 60ภูเก็ต
กรุงเทพ
ร้อยเอ็ด
กล
5กผ , 5กพ
กท
2 กันยายน 60สุรินทร์บย
2 – 3 กันยายน 60ชลบุรี
เชียงใหม่
ขพ
ขร
3 กันยายน 60อุทัยธานีบธ
9 กันยายน 60สงขลาผน
9 – 10 กันยายน 60กรุงเทพ
นครราชสีมา
สระบุรี
5กก
ขท
กพ
16 – 17 กันยายน 60ลพบุรี
อุบลราชธานี
กพ
กม
23 – 24 กันยายน 60กรุงเทพ
สงขลา
ราชบุรี
5กภ , 5กม
ขท
กน
27 กันยายน 60กรุงเทพ1ฒฮ